Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 IC-logout IC-up Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist service-agent
Deepfield Connect

FAQ

Asparagus Monitoring

Zoek in de Google Play Store of in de Apple App Store naar 'Deepfield Asparagus Monitoring'. Selecteer de app en klik op 'Installeren'. De app wordt op het mobiele toestel geïnstalleerd.

Of klik op een van de volgende links:

Google Play Store

Apple App Store

Klik in het menupunt 'Temperatuursommen' van de app op het gewenste veld. Via het punt 'Temperatuursommen resetten' kunt u de temperatuursom resetten.

Als de optelling reeds is begonnen voordat de sensor in het veld is geplaatst, kunt u de temperatuursom resetten in het menupunt 'Temperatuursommen' van de app.

Deze informatie vindt u in de detailweergave van een veld (klik op de bijbehorende tegel) op het tabblad 'Status'.

Nee. Plaats de zender niet onder folie, dit kan de functionaliteit van het systeem beperken. Bekijk de handleiding in onze video over het correct plaatsen van de zender.

De meetstift wordt in het midden van het aspergebed in de aarde gestoken en verbonden met de Deepfield Connect-zender. In onze video wordt de correcte installatie getoond.

Field Monitoring

Zoek in de Google Play Store of in de Apple App Store naar 'Deepfield Field Monitoring'. Selecteer de app en klik op 'Installeren'. De app wordt op het mobiele toestel geïnstalleerd. Of klik op een van de volgende links:

Google Play Store

Apple App Store

De sensor moet op de juiste plek in het wortelbereik worden geplaatst. Bijvoorbeeld in de buurt van een druppelaar of op iedere andere willekeurige plek bij de watertoevoer. De sensor moet altijd verticaal en op een diepte van minimaal 10 cm worden geplaatst.

Bij de basic-varianten moet de sensor zo dicht mogelijk bij de betreffende plant worden aangebracht om het heersende microklimaat te detecteren.

Bij de premium-varianten wordt de sensor direct op de plant geïnstalleerd om het heersende microklimaat te detecteren. De tweede sensor wordt als omgevingssensor buiten het veld, de broeikas of de folietunnel geïnstalleerd. De omgevingssensor mag niet in de schaduw van folies, afdekkingen of vegetatie liggen om een onbeïnvloed beeld van de omstandigheden buiten het veld te verkrijgen.

De maximale kabellengte bedraagt 40 m. Bij de standaardvariant wordt een 2 m lange kabel geleverd. In de webshop zijn kabellengtes in stappen van 5 m verkrijgbaar.

Milk Monitoring

Zoek in de Google Play Store of in de Apple App Store naar 'Deepfield Milk Monitoring'. Selecteer de app en klik op 'Installeren'. De app wordt nu op uw mobiele toestel geïnstalleerd. Of klik op een van de volgende links:

Google Play Store

Apple App Store

Deepfield Connect Milk Monitoring is geschikt voor alle gangbare horizontale tanks met een maximale hoogte tot 1,50 m. In specifieke gevallen kan Deepfield Connect Milk Monitoring ook bij hogere tanks worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met onze experts.

De zender moet aan de roerwerkmotor van de tank worden geïnstalleerd. Via de zender worden de trillingsgegevens van de motor geregistreerd die het systeem nodig heeft.

Een kritische waarschuwing (rood knipperen) geeft een hygiënerisico aan en kan niet handmatig worden uitgeschakeld. In dat geval moet de melk uit de tank verwijderd worden en een volledige reinigingscyclus uitgevoerd worden. Zo wordt het hygiënerisico geëlimineerd en gaat het lampje automatisch uit.

Bij het plaatsen van de sensorketting moet de tank leeg zijn om de onderstaande stappen te kunnen uitvoeren. De sensorpunt moet de tankbodem zo licht mogelijk aanraken. Let erop dat de afvoer in de tank vrij blijft en de sensorketting niet vast kan komen te zitten in het roerwerk. Als de afvoer van uw tank zich bij de montage direct in de buurt van de sensor bevindt, kan de sensorketting ook naar de zijkant worden verschoven en aan het mangat worden aangebracht.

Indien u scheuren in de doorzichtige sensormantel constateert, haal dan de sensor uit de melk en neem direct contact met ons op. Lichte deuken die eventueel bij de verzending of de installatie zijn ontstaan kunnen scheuren veroorzaken. Mocht u vragen of twijfels hebben, neem dan contact met ons op.

De in de tank hangende sensorketting wordt gereinigd bij de reguliere tankreiniging.

Dit hangt af van de zuivelfabriek. Neem hiervoor contact op met uw zuivelfabriek.

Dienstverlening

Stuur eenvoudig een e-mail naar deepfield.connect@de.bosch.com. Vermeld altijd uw klant- en contractnummer. Wij sturen u vervolgens een bevestiging van de opzegging toe.

Bij het aspergebewakingssysteem wordt het contract per 1 oktober automatisch met een jaar verlengd.

Bij het veldbewakings- en melkbewakingssysteem wordt uw contract na 12 maanden met telkens een jaar verlengd.

Bij voorkeur middels de smartphone-app via het menupunt 'Fabrikant contacteren' in het menu ’Hulp en feedback'. Zo krijgen wij tevens uitgebreide informatie over de door u gebruikte zender en de configuratie van de sensoren. U kunt ook een e-mail sturen naar deepfield.connect@de.bosch.com of telefonisch contact opnemen onder +49 30 726 112 112.

Retourneer de artikelen, pas nadat we hierom hebben gevraagd, in de door ons beschikbaar gestelde verpakkingsmaterialen. Wij sturen u tijdig gedetailleerde instructies en materialen toe.

Verstuur de artikelen, pas nadat we hierom hebben gevraagd, in de door ons beschikbaar gestelde verpakkingsmaterialen. Wij sturen u tijdig gedetailleerde instructies en materialen toe.

Neem contact met ons op middels de smartphone-app via het menupunt 'Fabrikant contacteren' in het menu 'Hulp en feedback'. Zo krijgen wij tevens uitgebreide informatie over de door u gebruikte zender en de configuratie van de sensoren. Wij zullen u per omgaande vervangende hardware toesturen om de werking van het systeem gedurende het seizoen te waarborgen. Als de schade door verkeerd gebruik werd veroorzaakt (bijv. overreden door tractor), worden hiervoor kosten in rekening gebracht. De schade kunt u eventueel via uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgen. We adviseren u hierover vooraf informatie in te winnen. De kosten voor de afzonderlijke producten bedragen:

 • Zender: € 265
 • Aspergesensor: € 105
 • Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor: € 90
 • Bodemvochtsensor: € 140
 • Adapterkabel: € 60
 • Y-kabel: € 40
 • Verlengingskabel 73 centimeter: € 40
 • Verlengingskabel 2 meter: € 40
 • Verlengingskabel 5 meter: € 40
 • Dompelsensor: € 200
 • Waarschuwingslampje: € 100

Op verzoek sturen wij u per omgaande vervangende onderdelen toe. Het kan zijn dat de kosten hiervoor door uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering worden gedekt, zodat er voor u geen extra kosten ontstaan. We adviseren u hierover vooraf informatie in te winnen.

In principe hoeft u niets te doen, omdat wij u per omgaande een vervangende accu toesturen. Deze kunt u eenvoudig zelf installeren. De werking van uw Deepfield-systeem wordt door de lage accustand niet beïnvloed.

De batterij is ontworpen voor de volgende gebruikstijden:
- Aspergebewaking: tot twee jaar
- Monitoring ter plaatse: tot één jaar
- Melkbewaking: tot één jaar

U kunt de status van de batterijlading in de betreffende app bekijken. Wanneer de batterij bijna leeg is, sturen wij u automatisch een nieuwe batterij toe.

Smartphone App

In het scherm 'Velden' kan via de laatste tegel 'Nieuw veld toevoegen' altijd een nieuw meetstation worden toegevoegd. Na het kiezen van de tegel wordt u gevraagd de veldnaam in te voeren en de teelt te kiezen. Navigeer vervolgens met 'Volgende' naar het volgende punt en kies daar onder 'Meetstation integreren' het menupunt 'Nieuw meetstation'. Scan de QR-code op de achterkant van de zender en volg daarna de instructies op uw smartphone.

Ja, dat kan. Kies in de app de locatie waarvan u gegevens wilt exporteren. Navigeer naar het menupunt 'Geschiedenis' en scrol helemaal naar beneden. Met de knop ‘Gegevens exporteren' kunt u eenvoudig een link per e-mail versturen. Via deze link kunt u de komende 24 uur de complete datarecord downloaden.

Hiervoor hebt u een toegangscode nodig. Deze kan de andere gebruiker u via het menupunt 'Delen' in het hoofdmenu toesturen.

Open het hoofdmenu in de Field Monitoring-app, kies uw gebruikersnaam linksboven (bijvoorbeeld JanJansen@Jansenhof.nl) en vervolgens het menupunt '+ Gegevenstoegang'. Hier kunt u de toegangscode invoeren en vervolgens met 'Activeer toegangscode' bevestigen. Nu kunt u via de gebruikersnaam eenvoudig heen en weer wisselen tussen verschillende gedeelde toegangen.

Het aantal velden is onbeperkt. De weergave van de velden kan momenteel echter nog niet door de gebruiker worden gewijzigd.

Nee, alles is in orde. Om de batterij te sparen, worden de gemeten gegevens bij niet-kritische temperaturen maar één keer per uur verzonden. Als de temperatuur daalt tot het vorstgevaarlijke bereik, wordt dit interval verkort naar tien minuten.

Wanneer u de melding 'Vermeld een geldig serienummer.' krijgt, is de QR-code niet juist gescand. In dat geval kunt u het best het 12-cijferige serienummer van de QR-code met de hand invoeren. Als de knop 'Volgende' nog steeds grijs blijft, is de zender al aan een ander account gekoppeld. Vraag in dit geval de hoofdgebruiker van de zender om een toegangscode. Als het om een nieuwe zender gaat, neemt u contact op met Deepfield Connect via een e-mail naar Deepfield.Connect@de.bosch.com of telefonisch onder +49 711 811 43607.

Bij een slechte ontvangst of tijdelijke uitval van het mobiele netwerk van de provider kunnen alarmen soms niet tijdig worden verzonden. Als dit probleem echter blijft bestaan, verzoeken we u om contact op te nemen met Deepfield Connect via een e-mail naar deepfield.connect@de.bosch.com of telefonisch onder +49 711 811 43607.

Neem contact met ons op via het veld 'Hulp en feedback' in de app. Zo krijgen wij uitgebreide informatie over de door u gebruikte zender en de configuratie van de sensoren. Als het probleem blijft bestaan, sturen wij u kosteloos een vervangende sensor toe.

Wanneer u alleen uw wachtwoord bent vergeten, kunt u dit hier resetten. Als u ook uw gebruikersnaam vergeten bent, stuurt u ons een e-mail (deepfield.connect@de.bosch.com) met vermelding van uw klant- en bestelnummer. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij telefonisch geen informatie over gebruikersgegevens kunnen verstrekken.

Alleen de eigenaar is bevoegd om instellingen zoals grenswaarden en alarmen te wijzigen. De persoon waarmee de gegevens worden gedeeld, mag de gemeten gegevens alleen lezen. Uw gebruikersnaam en wachtwoord mag u in geen geval aan derden doorgeven.

Als de gemeten gegevens een keer niet worden bijgewerkt, verschijnt in het veldoverzicht een klein kloksymbool. De gegevens worden overdragen zodra er weer een netwerkverbinding is; er gaan geen gegevens verloren!

Ja. De sensoren detecteren het microklimaat en de vochtigheid van de bodem op een bepaalde plek. Het is mogelijk dat op slechts enkele meters afstand afwijkende temperaturen of bodemomstandigheden heersen. Daarom is het erg belangrijk een zo representatief mogelijke locatie voor het meetsysteem te kiezen.

De stekker van de zender moet altijd naar beneden wijzen. Alleen zo kan de functionaliteit ook bij zware regen worden gewaarborgd.

Dit zou kunnen wijzen op een beschadigde sensor. Neem contact met ons op via het veld 'Hulp en feedback' in de app. Zo krijgen wij uitgebreide informatie over de door u gebruikte zender en de configuratie van de sensoren. Als het probleem blijft bestaan, sturen wij u kosteloos een vervangende sensor toe.

De veldgegevens worden opgeslagen zolang het veld waarbij de gegevens horen bestaat. Als het veld via de Deepfield Connect-app wordt verwijderd, worden ook alle gegevens van dit veld verwijderd. Zo houdt u op elk moment de volledige controle over uw gegevens.

Installatie

De QR-code en het serienummer zijn op de achterkant van de zender te vinden. U kunt de code met de camera van uw smartphone scannen of deze handmatig invoeren.

Tijdens de eerste installatie wordt de signaalsterkte aangegeven met een indicatielampje op de zender. Daarna wordt de signaalsterkte in de Deepfield Connect-app aangegeven.

Om het signaal op de zender te controleren, houdt u de magneet bij de uitholling. Het indicatielampje begint blauw te knipperen; de signaalsterkte wordt gecontroleerd. Na de controle verandert de kleur van het indicatielampje kort naar:

 • groen: signaalsterkte goed
 • geel: signaalsterkte voldoende
 • rood: signaalsterkte te laag, verander de locatie

Ja, dat is zonder problemen mogelijk. U kunt het reeds in werking zijnde systeem eenvoudig op elke andere plek opbouwen; vergeet dan niet om de signaalsterkte op de nieuwe locatie te controleren.

De zender stuurt de gemeten gegevens door naar de Bosch IoT Cloud. Van daaruit worden deze op uw smartphone weergegeven, altijd en overal.

Alle informatie is ook beschikbaar op onze productsupportpagina's:

Asparagus Monitoring

Field Monitoring

Milk Monitoring

Niet als de Deepfield Connect-zender correct is geplaatst. Als de aansluitstekker op de zender naar beneden wijst, is deze juist geplaatst.

Als u de bijgeleverde magneet kwijt bent, kunt u ook een voldoende sterke, in de handel verkrijgbare magneet gebruiken om de zender te activeren.

Betaling

U kunt uw contract opzeggen via een e-mail aan deepfield.connect@de.bosch.com onder vermelding van uw klant- en contractnummer. Het contract van het aspergebewakingssysteem moet jaarlijks voor 1 oktober worden opgezegd, voor het veld- en melkbewakingssysteem geldt dat het contract gedurende het gehele jaar kan worden opgezegd.

Bij het aspergebewakingssysteem wordt uw contract automatisch per 1 oktober met een jaar verlengd. Bij het veld- en melkbewakingssysteem wordt het contract na 12 maanden met telkens nog een jaar verlengd.

Bij een beschadiging van de hardware (veroorzaakt tijdens uw gebruik) worden eenmalig kosten in rekening gebracht (incl. verzending, hierover hoeft geen btw te worden betaald):

 • Zender: € 265
 • Aspergesensor: € 105
 • Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor: € 90
 • Bodemvochtsensor: € 140
 • Adapterkabel: € 60
 • Y-kabel: € 40
 • Verlengingskabel 73 centimeter: € 40
 • Verlengingskabel 2 meter: € 40
 • Verlengingskabel 5 meter: € 40
 • Dompelsensor: € 200
 • Waarschuwingslampje: € 100

Gegevensbescherming

De veldgegevens worden opgeslagen zolang het veld waarbij de gegevens horen bestaat. Als het veld in de Deepfield Connect-app wordt verwijderd, worden ook alle gegevens van dit veld verwijderd. Hiermee dient u rekening te houden bij het wissen van een veld.