Icon--AD-black-48x48 Icon--address-consumer-data-black-48x48 Icon--appointment-black-48x48 Icon--back-left-black-48x48 Icon--calendar-black-48x48 Icon--Checkbox-check Icon--clock-black-48x48 Icon--close-black-48x48 Icon--compare-black-48x48 Icon--confirmation-black-48x48 Icon--dealer-details-black-48x48 Icon--delete-black-48x48 Icon--delivery-black-48x48 Icon--down-black-48x48 Icon--download-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--externallink-black-48x48 Icon-Filled forward-right_adjusted Icon--grid-view-black-48x48 IC-logout IC-up Icon--info-i-black-48x48 Icon--Less-minimize-black-48x48 Icon-Filled Icon--List-Check-black Icon--List-Cross-black Icon--list-view-mobile-black-48x48 Icon--list-view-black-48x48 Icon--More-Maximize-black-48x48 Icon--my-product-black-48x48 Icon--newsletter-black-48x48 Icon--payment-black-48x48 Icon--print-black-48x48 Icon--promotion-black-48x48 Icon--registration-black-48x48 Icon--Reset-black-48x48 share-circle1 Icon--share-black-48x48 Icon--shopping-cart-black-48x48 Icon--start-play-black-48x48 Ic-OverlayAlert Icon--summary-black-48x48 tumblr Icon-Filled vine Ic-OverlayAlert whishlist

Juridische opmerkingen

Juridische informatie van de Bosch Groep (Bosch)

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, geluid, animaties, video's en hun plaatsing op Bosch-websites worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende rechten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Sommige Bosch-websites bevatten bovendien afbeeldingen die vallen onder het copyright van derden.

© Foto's Home

 • depositphotos | © gresey | depositphotos_31899179
 • depositphotos | © logoff | depositphotos_5546030
 • © Bosch Software Innovations GmbH | Field Monitoring Key Visual
 • © ZG Raiffeisen eG
 • © Raiffeisen Gartenbau GmbH & Co. KG
 • © AGRAVIS Raiffeisen AG

© Foto's Producten

 • © Bosch Software Innovations GmbH | Produkte Key Visual
 • depositphotos | © gresey | depositphotos_31899179
 • depositphotos | © logoff | depositphotos_5546030
 • © Bosch Software Innovations GmbH | Field Monitoring Key Visuals
 • © Bosch Software Innovations GmbH | Hardware Asparagus Monitoring
 • © Bosch Software Innovations GmbH | App Asparagus Monitoring
 • © Bosch Software Innovations GmbH | Hardware Field Monitoring
 • © Bosch Software Innovations GmbH | App Field Monitoring
 • © Bosch Software Innovations GmbH | Hardware Milk Monitoring
 • © Bosch Software Innovations GmbH | App Milk Monitoring
 • © Fotolia | © kab-vision | Fotolia_ 81930575
 • © App Store | Apple App Store Badge
 • © Play Store | Google Play Store Badge
 • © Bosch Software Innovations GmbH | Field Monitoring Outdoor
 • depositphotos | © paulgrecaud | depositphotos_52940845
 • © Fotolia | © ronstik | Fotolia_ 136310491

© Foto's Shop

 • depositphotos | © gresey | depositphotos_31899179
 • depositphotos | © logoff | depositphotos_5546030
 • © Bosch Software Innovations GmbH | Field Monitoring Key Visual
 • © Bosch Software Innovations GmbH | Hardware Asparagus Monitoring
 • © Bosch Software Innovations GmbH | App Asparagus Monitoring
 • © Bosch Software Innovations GmbH | Hardware Field Monitoring
 • © Bosch Software Innovations GmbH | App Field Monitoring
 • © Bosch Software Innovations GmbH | Hardware Milk Monitoring
 • © Bosch Software Innovations GmbH | App Milk Monitoring
 • © Fotolia | © kab-vision | Fotolia_ 81930575
 • © Fotolia | © ronstik | Fotolia_ 136310491
 • depositphotos | © paulgrecaud | depositphotos_52940845

© Foto's Onderneming

 • © Bosch | Boschhof in Mooseurach

Merkenrecht

Voor zover niet anders vermeld, zijn alle merktekens op de Bosch-websites beschermd door het merkenrecht. Dit geldt in het bijzonder voor Bosch-merktekens, typeplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen. De op onze pagina's gebruikte merken en vormgevingselementen zijn intellectueel eigendom van Robert Bosch GmbH, Duitsland.

Garantievoorwaarden

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan niet worden ingestaan voor de foutloosheid en nauwkeurigheid van de opgenomen informatie. Iedere aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van deze website, is uitgesloten, tenzij de betreffende schade berust op opzet of grove nalatigheid van Bosch.

Licentierecht

De intellectuele eigendom op deze Bosch-website zoals octrooien, merken en auteursrechten is beschermd. Via deze website wordt geen licentie verleend op het gebruik van de intellectuele eigendom van ondernemingen van de Bosch Groep (Bosch) of derden.

Online-geschillenbeslechting (ODR)

Informatie over online-geschillenbeslechting: De Europese Commissie heeft een platform voor online-geschillenbeslechting (ODR) ingesteld. Dit platform is bedoeld als meldpunt voor de alternatieve beslechting van geschillen die betrekking hebben op contractuele verplichtingen op grond van online-koopovereenkomsten en online-dienstverleningsovereenkomsten.

Het platform is bereikbaar op  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

We nemen geen deel aan buitengerechtelijke schikkingen bij arbitrage-instanties voor consumenten.